قیمت نصب و پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک crm شماره تماس کارشناس بهین تک گستر 989355459045 www.democrm.ir نصب نرم افزار مایکروسافت داینامیک crm نرم افزار microsoft dynamic crm پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت crm قیمت نرم افزار مایکروسافت داینامیک crm سیستم ارتباط با مشتریان microsoft dynamic crm نرم افزار مایکروسافت داینامیک سی آر ام قیمت پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک نصب و پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک قیمت نرم افزار سیستم ارتباط با مشتریان microsoft dynamic crm قیمت نرم افزار سیستم ارتباط با مشتری مایکروسافت داینامیک سی ار ام microsoft dynamic crm http://www.behintechcrm.com 2018-11-17T02:59:25+01:00 text/html 2018-10-01T17:35:31+01:00 www.behintechcrm.com سئو seo همه چیز در مورد استخراج ابری بیت کوین رایگان http://www.behintechcrm.com/post/6 <p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; font-family: BYekan; color: rgb(142, 144, 145); font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12.16px;">دانلود رایگان مرورگر کریپتو تب بیت کوین cryptotab</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; font-family: BYekan; color: rgb(142, 144, 145); font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12.16px;">همه چیز در مورد استخراج ابری بیت کوین رایگان</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; font-family: BYekan; color: rgb(142, 144, 145); font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12.16px;">بیت کوین: اولین ارز رمزنگاری شده (رمزارز)</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; font-family: BYekan; color: rgb(142, 144, 145); font-size: 16px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; font-family: BYekan; color: rgb(142, 144, 145); font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12.16px;">ارزهای رمزنگاری شده فقط یک سری کد رایانه‌ای هستند که ارزشی پولی را در خود نگهداری می‌کنند. این کدها توسط رایانه‌هایی با قدرت بالا و البته صرف مقدار زیادی انرژی تولید می‌شوند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; font-family: BYekan; color: rgb(142, 144, 145); font-size: 16px;">&nbsp;</p><div class="page-header" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; border-bottom: none; color: rgb(78, 77, 77); font-size: 14px; font-family: p30 !important;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-size: 33px; margin: 0px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 1.4; color: rgb(51, 51, 51); text-rendering: optimizeLegibility; text-transform: uppercase;"><a title="همه چیز در مورد استخراج ابری بیت کوین رایگان" href="http://democrm.ir/weblog/103-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A8" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(119, 163, 236); text-decoration-line: none; cursor: pointer; font-family: BYekan !important;">همه چیز در مورد استخراج ابری بیت کوین رایگان</a></h1></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; font-family: BYekan; color: rgb(142, 144, 145); font-size: 16px;">&nbsp;</p><div style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto; margin-bottom: 0px; color: rgb(78, 77, 77); font-size: 14px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px;">بیت کوین: اولین ارز رمزنگاری شده (رمزارز)<br style="box-sizing: border-box;">ارزهای رمزنگاری شده فقط یک سری کد رایانه‌ای هستند که ارزشی پولی را در خود نگهداری می‌کنند. این کدها توسط رایانه‌هایی با قدرت بالا و البته صرف مقدار زیادی انرژی تولید می‌شوند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px;">&nbsp;</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 30px; text-transform: uppercase; direction: rtl; text-align: right;"><a title="آنچه باید در مرود استخراج ابری بیت کوین رایگان از&nbsp;کریپتوتب (Cryptotab) بدانیم ؟" href="http://democrm.ir/weblog/103-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A8" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; cursor: pointer; transition: color 0.15s linear 0s; font-family: p30 !important; outline: none !important;"><em style="box-sizing: border-box; color: rgb(221, 0, 85);">آنچه باید در مرود استخراج ابری بیت کوین رایگان از&nbsp;کریپتوتب (CRYPTOTAB) بدانیم ؟</em></a></h2><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 1.6; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 26px; text-transform: uppercase; text-align: right;">بیت کوین BITCOINS چیست؟</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right;">بیت کوین: اولین ارز رمزنگاری شده (رمزارز)<br style="box-sizing: border-box;">ارزهای رمزنگاری شده فقط یک سری کد رایانه‌ای هستند که ارزشی پولی را در خود نگهداری می‌کنند. این کدها توسط رایانه‌هایی با قدرت بالا و البته صرف مقدار زیادی انرژی تولید می‌شوند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right;">ارز رمزنگاری شده را ارز دیجیتال نیز می‌نامند. ارز رمزنگاری شده و ارز دیجیتال هر دو نوعی پول عمومی هستند که از طریق فرآیند بسیار پیچیده رایانشی تولید شده و میلیون‌ها کاربر رایانه‌ای که در اصلاح «استخراج‌کننده» یا «ماینر» نامیده می‌شوند بر درستی آن نظارت می‌کنند. به همین دلیل امکان جعل این پول تقریبا وجود ندارد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 1.6; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 26px; text-transform: uppercase; text-align: right;">سازنده بیت کوین چه کسی است ؟</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right;"><br style="box-sizing: border-box;">اولین بار این پول در سال 2009 مشاهده شد که توسط شخصی ناشناس به نام ” ساتوشی ناکاموتو ” در لیستی از ایمیل های رمز نگاری شده منتشر شد .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right;">حال که چند سال از وجود این پول و محبوبیت و ارزش بالا آن میگذرد همچنان هویت این فرد نامعلوم هست .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 1.6; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 26px; text-transform: uppercase; text-align: right;">چقدر بیت کوین در جهان وجود دارد ؟</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right;">استخراج کنندگان بیت کوین با انجام پردازش های امن برای تراکنش های بیت کوین به عنوان پاداش مقداری بیت کوین تازه تولید شده دریافت میکنند .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right;">در حال حاظر 12 میلیون بیت کوین در جهان وجود دارد .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right;">هر 10 دقیقه یک بار 25 بیت کوین تولید میشود که این نرخ هر 4 سال نصف میشود .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right;">قرار بر این شکل است که تا سال 2140 میلادی تعداد بیت کوین ها به 21 میلیون برسد و از همانجا تولید بیت کوین متوقف شود و تعداد آن در جهان ثابت بماند .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: p30 !important; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right;">&nbsp;</p></div> text/html 2018-08-12T12:08:24+01:00 www.behintechcrm.com سئو seo نرم افزار سی آر ام و سیستم ارتباط با مشتریان CRM چیست ؟ http://www.behintechcrm.com/post/5 <p style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">سیستم CRM&nbsp; برای گرد آوری و یک پارچه سازی اطلاعات ، فعالیت ها و فرآیند های مرتبط با&nbsp;<strong>مشتریان</strong>&nbsp;و تامین کنندگان و شرکای تجاری و سازمان های زیر مجموعه، برای تجزیه و تحلیل و بهره برداری موثر و هدف مند از آنها است .</p><hr id="system-readmore" class="mce-item-readmore" style="cursor: pointer; display: inline-block; padding: 0px 2px; margin: 0px; border-style: dashed; border-color: rgb(204, 204, 204); border-image: initial; background-color: rgb(250, 250, 250); background-repeat: no-repeat; background-position: center center; height: 20px; width: 949.852px; font-size: 0px; line-height: 0; background-image: url(&quot;../img/readmore.png&quot;); clear: both; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><h1 data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;">نرم افزار سی آر ام و سیستم ارتباط با مشتریان CRM چیست ؟</h1><p style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><img src="http://democrm.ir/images/crm-concept-table-charts-ss-1920-800x534.jpg" alt="نرم افزار سی آر ام و سیستم ارتباط با مشتریان CRM چیست ؟ | نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری" data-mce-src="images/crm-concept-table-charts-ss-1920-800x534.jpg" style="border: 0px; cursor: default;"></p><p style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;</p><div class="row" data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><div class="col-md-6"><p><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C" target="_blank" rel="noopener" title="سیستم ارتباط با مشتریان CRM" data-mce-href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C">سیستم ارتباط با مشتریان CRM</a>&nbsp;این اطلاعات و فرایندها می تواند در رابطه با فروش و بازاریابی ، خدمات ، پشتیبانی نیاز ها و حساسیت بازار در بعد نرم افزاری باشد .اما این موارد تنها 30% موارد می باشد ، 70 % فرایند&nbsp;<a href="http://www.democrm.ir/" data-mce-href="http://www.democrm.ir">مدیریت ارتباط با مشتری</a>&nbsp;برای ما مهم است که مبحث کیفیت ، رفتار ، برخورد&nbsp; ، ارتباط با مشتریان ، فرایند&nbsp; های رفتار ، وفاداری&nbsp; ، حفط و نگهداری مشتریان و افزایش مشتریان&nbsp; می باشد .</p><p>ما در فرایند ارتباط با مشتری&nbsp; ، وفاداری مشتریان&nbsp; در ارتباط هستیم&nbsp; . CRM این امکان را در اختیار سازمان قرار می دهد تا فرصت های بالقوه در ارتباط با مشتریان به منبع در آمد تبدیل کند.</p><p>CRM به زبان ساده به روش هایی گفته می شود که شرکت ها برای مدیریت و تحلیل رفتار بین آنها و مشتریان با هدف بهبود این ارتباط جهت افزایش فروش و افزایش تکرار خرید استفاده می کنند.</p><p>در واقع CRM &nbsp;یک ارتباط استراتژی کسب و کار است و هدف آن&nbsp; بهینه کردن فرایند های سازمان ، افزایش سود و در امد زایی و مدیریت اثربخش&nbsp; از طریق سیستم&nbsp;<a href="http://www.democrm.ir/" target="_blank" rel="noopener" title="CRM" data-mce-href="http://www.democrm.ir">CRM</a>&nbsp;می باشد .</p><p>&nbsp;</p></div><div class="col-md-6"><h3><strong>اصول ارتباط با مشتری&nbsp;</strong><strong>CRM چگونه کار میکند ؟</strong>&nbsp;</h3><p>اولین گام بحث اکتشاف می باشد&nbsp; که روی&nbsp;<strong>جذب مشتریان جدید</strong>&nbsp;تمرکز می کند . CRM مشتریان بالقوه را به گروه هایی با مشخصات و خصوصیت های مشترک تقسیم میکند.</p><p>مبحث بعدی روی وفاداری متمرکز می باشد که هدف آن به دست آوردن و نگهداری مشتریان است، CRM برای سازمان مشخصی می کند که چه مشتریانی می خواهند وفادار بمانند . به دست آوردن این اطلاعات ویژه باعث می شود سازمان بهمراه استفاده از&nbsp;<strong>سیستم مدیریت ارتباط مشتریان</strong>&nbsp;با هزینه بسیار کمتر،بازاریابی و CRM از یک مشتری معمولی یک مشتری وفادار برای سازمان بسازد. چون با تلاش های متمرکزتر پاسخ مشتریان بیشتر می شود و هزینه ها پایین تر می آید و نتیجه مثبت برای سازمان بهمراه می آورد.</p></div></div><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;</p><h3 data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;">نرم افزار ارتباط با مشتریان چه مزیت هایی دارید ؟</h3><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;"><br>نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان باعث میشود که سازمان خود را مدیریت نمایید : این بدین معنی است که شما میتوانید نظم سازمانی خود را بهبود بخشید . شاید این اولین مسئله شرکت و سازمان شما باشد که اعضای شرکت ، کارمندان ، مدیران و کلیه کارکنان سازمان شما به وظایف خود با توجه به اهداف شرکت در زمان های مشخص عمل مینمایند یا خیر ؟<br>آیا خدماتی که برای کارکنان شما تعریف شده است با اعمالی که افراد در ارتباط با مشتریان دارند همخوانی دارند و یا در یک جمله ایا سازمان و شرکت شما " مشتری مداری اصولی " را رعایت مینمایند یا خیر؟<br>این سولات از سوالات کلیشه ای در هر سازمان و شرکتی میتواند باشد .&nbsp;<strong><a href="http://democrm.ir/services/what-is-vtiger-crm" title="سیستم ارتباط با مشتریان" data-mce-href="services/what-is-vtiger-crm">سیستم ارتباط با مشتریان</a>&nbsp;بهین تک گستر</strong>&nbsp;با تحقیقات و بررسی های خود بر روی سازمان های موجود در کشور این نیاز سنجی مدیران را برطرف نمود و توانست یکی از قوی ترین شرکت های ایران را در این حوزه مدیریت و ساماندهی نماید .&nbsp;<br>شرکت ایران خودرو با عظمت کارکنانی که دارد را میتوان برگ درخشانی در نمونه کارهای DEMOCRM دید که تیم ما با برنامه ریزی دقیق خود برای این شرکت همچون شرکت مرسدس بنز المان 52000 کاربر این شرکت و همچین فرصت های بازاریابی برای این شرکت بهترین سیستم ارتباط با مشتریان را پیاده سازی نمود و نمونه کار CRM خود را به حد اعلا رساند.</p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">هم اکنون جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری با بهین تک گستر تماس حاصل نمایید.</p><h3 data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;"><br>وظایف تعریف شده برای CRM&nbsp; در چیست ؟</h3><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">این نکته قابل اهمیت است که نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتریان بهین تک گستر چه نیازی از کارفرمایان را برطرف مینماید و وظییف اصلی این نرم افزار در چیست .<br>قبل از هر چیز باید توضیح دهیم که این نرم افزار با توجه به قدمتی که در ایران دارد به چه شکلی به هموطنان ایرانی عرضه میگردد :</p><h3 data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;"><br>انواع CRM ؟</h3><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتریان CRM در دو نوع فیزیکی و تحت وب برای مشتریان تعریف میگردد اقلب شرکت های توسعه دهنده CRM در ایران با پلت فرم های مایکروسافت داینامیک microsoft dynamics اقدام به خدمت رسانی به مشتریان مینمایند این نوع از CRM هزینه بسیاری بالایی بر روی دست کارفرمایان و مدیران سازمان ها میگذارد زیرا علاوه بر پیاده سازی این نرم افزار نیاز به ذخیره سازی فیزیکی این اطلاعات میباشند . هرچند که تیم دمو سی آر ام قادر به پیاده سازی این نوع از سی آر ام ها در کشور است و نمونه کارهای متعددی در این حوزه دارد ولی یکی از بهترین و به صرفه ترین نوع سی آر ام های موجود در کشور سی آر ام های وب بیس هست که شما با هزینه ای به شدت پایین تر از سی آر ام های فیزیکی قادر خواهید بود به امکانات سی ار ام دست پیدا نمایید. شما میتوانید&nbsp; جزئیات و توضیحات این نوع محصول بهین تک گسترسی ار ام را در قسمت قیمت CRM مشاهده نماید.<br>حال که به توضیح انواع CRM های موجود در ایران پرداختیم میتوانی این موضوع را شرح دهیم که وظایف سی ار ام در سازمان های چیست و چه مزیت هایی برای کارفرمایان و مدیران شرکت ها دارند ؟<br>یک پایگاه داده ای متمرکز برای اطلاعات سرنخ ها و مشتریان و تعاملات آنها با شرکت ها برای شما فراهم مینماید.<br>خودکارسازی برخی از فرایندهای بازاریابی و فروش بدون هزینه های اضافی برای میریت آن<br>منظم کردن، دقیق کردن و سریع کردن فرایندهای پیگیری های داخل سازمانی به طوری که در صورتی که کارکنان و کارمندان شما فعالیت خود را انجام ندهند به مدیران رتبه بالاتر آنها گزارش ارسال مینماید<br>تحلیل و بررسی اثربخشی تبلیغات که شما را از هزینه و سرمایه گزاری های بی مورد بی بهره می نماید و شما میتوانید با بررسی عملکرد بازاریابی خود طبق گزارش به بهبود تبلیغات هدفمند خود بپردازید.<br>بهبود همکاری تیمی در فروش که باعث نظم کاری بهتری بین پرسنل شرکت شما میگردد<br>بهبود مهارت های فروش کارمندان فروش ، با این مدیریت پرسنل شما میتوانید روند و فعالیت های پرسنل فروش خود را نیز تحت کنترل خود قرار دهید.<br>این نکته که شما بدانید افرادی که به سازمان شما مراجعه میکنند به دنبال چه هستند و چه نوع خدماتی نیاز دارند و یا اینکه اگر به شرکت شما مراجعه کردند از چه طریقی با شما آشنا شده اند میتواند سرنخ خوبی برای مدیریت آنها باشد . این سرنخ های فروش میتواند در آینده به مشتری های ثابت شما تبدیل شوند فقط کافیست که بتوانید با مدیریت امکاناتی که در اختیار شماست بهترین بازخودر را در بین رقبای خود داشته باشید.<br>فرض کنید که شما با رقبای خود سهم برابری از بازار را دارید ولی رقیب شما سرنخ های فروش خود را از&nbsp; دست میدهد و یا اینکه بازاریابی و مشتری مداری ضعیفی بر روی مشتریان فعلی خود دارد ، شما میتوانید با مدیریت همین چند مورد یعنی مدیریت پرسنل ، مدیریت بازاریابی و فروش و مدیریت پروژه های فعلی و پشتیبانی و پیگیری دقیق از سوی سازمان شما به بالاترین سطح کیفیت برسید.<br>CRM&nbsp;&nbsp; یک استراتژی برنامه ریزی شده است که با آموزش دادن و هدایت کردن کارمندان به شما نحوه چگونگی درک و فهم نیاز های بیشتر مشتریان را آموزش داده&nbsp; تا روابط افراد یک سازمان و مشتریان آن را استحکام بیشتری ببخشد</p><h3 data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;"><br>&nbsp;(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/CRM" data-mce-href="https://en.wikipedia.org/wiki/CRM">سی آر ام چیست ؟</a>&nbsp;(&nbsp;بزرگان در مورد کارکرد سی آر ام چه میگویند ؟</h3><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">فرانسیس باتل که از بزرگان دانشگاهی در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری است، به جای بحث بر سر تعاریف CRM توضیحات جالب و آموزنده ای دارد که آنها را با هم میخوانیم:<br>CRM تعریف مشخصی ندارد. هر کسی آن را به شکلی تعریف کرده است. حتی بر سر اینکه CRM مخفف چیست هم قطعیت کامل وجود ندارد و بعضی ها آن را مخفف Customer Relationship Marketing میدانند. اما چیزی که مهم تر است این است که مدیریت ارتباط با مشتری به چهار شکل کاملا متفاوت مورد توجه قرار گرفته است: استراتژیک، عملیاتی، تحلیلی و تعاملی.</p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">آماری جالب در مورد سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان&nbsp;<br>آمار ورودی مشتریان احتمالی خود را میتوانید با CRM 3 برابر کنید فرض کنید که روزانه 300 نفر با شما تماس میگیرند شما میتوانید با سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان خود نرخ ورودی سرنخ ها را ( تلفنی ، فکس ، ایمیل ، حضوری و ... ) را به مرز 90 نفر برسانید .<br>اگر شما یک آژانس هواپیمایی هستید ایا تا به حال به این فکر کرده اید که به چه صورت میتوانید به جای فقط پاسخ دادن و ارائه قیمت به مشتریان تلفنی و یا آنلاین خود بهترین قیمت و بهترین پکیج های سفر را ارائه دهید و یا اینکه مشتریان قبلی خود را بازیابی کنید ؟<br>در مرحله مدیریت ارتباط با مشتریان اگر از نرم افزار CRM استفاده کنید میتوانید نیروی فروش خود را پویا تر نمایید و طبق آمار 41 درصد فروش نیروی های فروش خود را بالاتر ببرید.<br>مشتریان قبلی شما طبق آمار اگر از محصولات شما رضایت داشته باشند میتوان 27 درصد از آنها را با استفاده از نرم فزار CRM به خرید دوباره ترغیب نمود.<br>ایا میدانید با سرمایه گزاری 10 میلیون تومانی در نرم افزار سی آر ام خود 5.6 درصد آن بازگشت سرمایه دارد یعنی 56 میلیون تومان سرمایه شما بازخواهد گشت . این اطلاعیه را میتوانید در بخش CRM NEWS مطالعه نمایید.&nbsp;<br>با توجه به گردش کارهای داخل سازمانی و برون سازمانی طبق آمار میتوان در 23 درصد هزینه های تبلیغات اضافه صرفه جویی کرد و این رقم را در دیگر بخش هایی که بدان نیازمند هستند سرمایه گزاری نمود.</p><h3 data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;"><br>CRM برای چه شرکت ها و سازمان هایی مفید میباشد ؟</h3><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">راهکاری جامع برای مدیریت یکپارچه شرکت های تولیدی<br>راهکاری جامع برای مدیریت یکپارچه شرکت های بازرگانی<br>راهکاری جامع برای مدیریت یکپارچه شرکت های هواپیمایی<br>راهکاری جامع برای مدیریت یکپارچه شرکت های خدماتی<br>راهکاری جامع برای مدیریت یکپارچه شرکت های صنعتی<br>راهکاری جامع برای مدیریت یکپارچه شرکت های تولیدی<br>راهکاری جامع برای مدیریت یکپارچه شرکت های صادراتی<br>ابزاری مفید برای شرکت های بیمه ، بیمارستان ها ، دانشگاه ها ، حسابداری ، انبارداری و ...</p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">جهت دانلود کاتالوگ سیستم ارتباط با مشتریان نرم افزار سی آر ام CRM به لینک زیر مراجعه نمایید</p><h3 data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;"><a href="http://democrm.ir/images/Catalog---democrmir---behintech.pdf" data-mce-href="images/Catalog---democrmir---behintech.pdf">دانلود کاتالوگ سیستم ارتباط با مشتریان</a></h3><h3 data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;"><br>امکانات و خدمات نرم افزار<a href="http://democrm.ir/" data-mce-href="http://democrm.ir">&nbsp;CRM فارسی بهین تک گستر</a>&nbsp;برای شرکت ها چیست؟</h3><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">نرم افزارفارسی بهین تک گستر نیاز های کاربران را در بخش ای زیر پوشش خواهد داد :<br>شما میتوانید جلسات خود را مدیریت نمایید و دیگر از مصرف سنتی کاغذ در شرکت خلاص شوید.<br>کلیه تراکنش و هزینه های خود را با CRM مدیریت نمایید.<br>کلیه مشکلاتی که مشتریان شما برایشان پیش می آید را مدیریت کنید.<br>سیستم های فکس ، سانترال ، ایمیل ، وب سرویس ، تلفن و سرنخ های دستی خود را به CRM متصل نمایید و هیچ فرصت فروش را از دست ندهید.<br>خدمات پس از فروش خود را به نحو احسنت به مشتریان ثابت خود عرضه نمایید .<br>برگشت هزینه های شمت</p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">مشاوره در راه اندازی سی آر ام شما فقط با یک تماس با بهین تک گستر<br>شرکت بهین تک گستر با تکیه بردانش یک دهه ای خود در عرصه پیاده سازی سیستم های یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتریان آماده است تا بهترین راه حل های پیاده سازی و نصب سی آر ام های فارسی خود را به شما بدهد.جهت اطلاع از هزینه های اجرایی سی آر ام با شرکت بهین تک گستر تماس حاصل نمایید.</p><p style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><strong><span data-mce-style="font-size: 14pt; background-color: #000000; color: #ffffff;" style="font-size: 14pt; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);">جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره لیست قیمت ها&nbsp; و&nbsp;<a href="http://democrm.ir/request-form-for-crm" data-mce-href="request-form-for-crm">جلسات حضوری</a>&nbsp;با ما در تماس باشید</span></strong></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: right;">لینک های ضروری</p><h4 data-mce-style="text-align: right;" style="font-size: 13px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: right;"><strong><a href="http://democrm.ir/services/75-crm-customer-relationship-management" title="سی آر ام" data-mce-href="services/75-crm-customer-relationship-management">سی آر ام</a><em>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://democrm.ir/services/75-crm-customer-relationship-management" title="سی آر ام چیست" data-mce-href="services/75-crm-customer-relationship-management">سی آر ام چیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://democrm.ir/services/75-crm-customer-relationship-management" title="نرم افزار سی آر ام" data-mce-href="services/75-crm-customer-relationship-management">نرم افزار سی آر ام</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://democrm.ir/services/75-crm-customer-relationship-management" title="نرم افزار سی آر ام چیست" data-mce-href="services/75-crm-customer-relationship-management">نرم افزار سی آر ام چیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://democrm.ir/services/75-crm-customer-relationship-management" title="سیستم ارتباط با مشتریان چیست" data-mce-href="services/75-crm-customer-relationship-management">سیستم ارتباط با مشتریان چیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://democrm.ir/services/75-crm-customer-relationship-management" title="نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری" data-mce-href="services/75-crm-customer-relationship-management">نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری</a></em></strong></h4><p style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="http://democrm.ir/services/75-crm-customer-relationship-management" title="سیستم ارتباط با مشتریان CRM چیست" data-mce-href="services/75-crm-customer-relationship-management">سیستم و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM چیست ؟</a></p><p style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="ttps://www.google.com/search?q=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D9%88+%D9%86%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7+%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86+CRM+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D8%9F" title="سیستم و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM چیست ؟" data-mce-href="ttps://www.google.com/search?q=سیستم+و+نرم+افزار+مدیریت+ارتباط+با+مشتریان+CRM+چیست+؟">سیستم و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM چیست ؟</a></p><p style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="http://crm.democrm.ir/" data-mce-href="http://crm.democrm.ir/">دمو آنلاین سی آر ام</a></p><p style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="http://democrm.ir/services/features-vtiger-customer-relationship-system" data-mce-href="services/features-vtiger-customer-relationship-system">ویژگی های سی آر ام</a></p><p style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="http://democrm.ir/request-form-for-crm" data-mce-href="request-form-for-crm">لیست قیمت سی آر ام</a></p><p style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="http://democrm.ir/" data-mce-href="http://democrm.ir/">بهین تک گستر</a></p><p style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="http://democrm.ir/request-form-for-crm" data-mce-href="request-form-for-crm">درخواست جلسه</a></p><p style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="http://democrm.ir/request-form-for-crm" data-mce-href="request-form-for-crm">درخواست قیمت</a></p><div class="row" style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><h4 style="font-size: 1em;"><strong><em><a href="http://democrm.ir/services/75-crm-customer-relationship-management" title="نرم افزار crm" data-mce-href="services/75-crm-customer-relationship-management">نرم افزار crm</a></em></strong>&nbsp;,&nbsp;<strong><em><a href="http://democrm.ir/services/75-crm-customer-relationship-management" title="نرم افزار crm چیست" data-mce-href="services/75-crm-customer-relationship-management">نرم افزار crm چیست</a></em></strong></h4></div> text/html 2018-07-22T11:01:16+01:00 www.behintechcrm.com سئو seo قیمت سی آر ام | لیست قیمت نرم افزار crm فارسی ویتایگر http://www.behintechcrm.com/post/3 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 33px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: rgb(78, 77, 77); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: p30 !important; font-size: 10pt;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><a href="http://democrm.ir/services/72-price-package-of-crm" title="قیمت سی آر ام" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">قیمت سی آر ام</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://democrm.ir/services/72-price-package-of-crm" title="لیست قیمت نرم افزار crm فارسی ویتایگر" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">لیست قیمت نرم افزار crm فارسی ویتایگر</a></span></strong></em></span></h1><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: rgb(78, 77, 77); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: right;"><a href="http://democrm.ir/services/72-price-package-of-crm" title="لیست قیمت و پکیج های سی آر ام" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important; font-family: p30 !important;">لیست قیمت و پکیج های سی آر ام</a></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;"><img src="http://democrm.ir/images/wallpaper.jpg" alt="قیمت سی آر ام | لیست قیمت نرم افزار crm فارسی ویتایگر" width="675" height="379" title="قیمت سی آر ام | لیست قیمت نرم افزار crm فارسی ویتایگر" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; height: auto; max-width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right; font-family: p30 !important;">شاید تعریف و تمجدید از&nbsp;<a href="http://democrm.ir/" title="سیستم ارتباط با مشتریان بهین تک گستر" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">سیستم ارتباط با مشتریان بهین تک گستر</a>&nbsp;برای کارفرمایان که آشنایی کاملی با&nbsp;<a href="http://democrm.ir/services/what-is-vtiger-crm" title="CRM" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">CRM</a>&nbsp;ندارند بسیار سخت باشد . هر کدام از مدیران کسب و کارهای موجود در کشور یکسری نیازمندی های اولیه و مسائلی در آینده دارند که با شرح خدمات و ویژگی های&nbsp;<a href="http://democrm.ir/" title="سیستم ارتباط با مشتریان بهین تک گستر" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">سیستم ارتباط با مشتریان بهین تک گستر</a>&nbsp;میتوان این مسائل را به راحتی حل نمود .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right; font-family: p30 !important;"><br style="box-sizing: border-box;">در ادامه سعی بر این داریم که&nbsp;<a href="http://democrm.ir/services/features-vtiger-customer-relationship-system" title="ویژگی های سی آر ام بهین تک گستر" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">ویژگی های سی آر ام بهین تک گستر</a>&nbsp;را به صورت فعالیتی که هر کدام از بخش های ما انجام میدهند را برای شما شرح دهیم :<br style="box-sizing: border-box;">نکته ابتدایی این است که مدیران به این باور هستند که اگر بخواهند&nbsp;<a href="http://democrm.ir/services/what-is-vtiger-crm" title="نرم افزار سی آر ام" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">نرم افزار سی آر ام</a>&nbsp;را در مجموعه خود پیاده سازی و نصب نمایند باید بر روی سیستم های کلیه پرسنل خود این نرم افزار نصب و راه اندازی شود ولی حقیقت امر این است که نیاز به نصب نرم افزار&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/CRM" title="CRM" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">CRM</a>&nbsp;بر روی تک تک سیستم های پرسنل نیست و کلیه افراد میتوانند با استفاده از شبکه اینترنت و یا در حالت دیگر شبکه داخلی به محیط سی ار ام با دسترسی تعریف شده ارتباط برقرار نمایند .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right; font-family: p30 !important;"><br style="box-sizing: border-box;">یکی دیگر از مسائلی که کارفرمایان برای آنها سوال پیش آمده است این است که سی آر ام فقط بر روی PC آنها قابلیت نمایش را دارد ولی با توجه به ریسپانسیو بودن و واکنش گرا بودن سی آر ام سیستم ارتباط با مشتریان بهین تک گستر شما توانایی اجرای این نرم افزار را در کلیه پلت فرم های لپ تاپ ، موبایل ، تبلت را خواهید داشت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;">&nbsp;</p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: rgb(78, 77, 77); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 26px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: p30 !important; font-size: 18pt;">ویژگی های کلی CRM</span></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right; font-family: p30 !important;"><br style="box-sizing: border-box;">در حالت کلی میتوان گفت که&nbsp;<a href="http://democrm.ir/" title="سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان بهین تک گستر" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان بهین تک گستر</a>&nbsp;شامل ویژگی های زیر است :</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right; font-family: p30 !important;"><br style="box-sizing: border-box;">امکان به روز رسانی آسان نرم افزار<br style="box-sizing: border-box;">یوزفرندلی بودن مناسب جهت ارتباط مناسب بین وب سایت و باشگاه مشتریان<br style="box-sizing: border-box;">صرفه جویی بالای کارفرمایان در تامین هزینه های جاری کارمندان در جهت خرید و نگهداری سیستم ها<br style="box-sizing: border-box;">عدم نیاز به نصب نرم افزار CRM بر روی تک تک سیستم های کارمندان&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">قابلیت نمایش مناسب نرم افزار بر روی کلیه مرورگرهای پرطرفدار ( موزیلا-کروم-سافاری-اینترنت اکسپلورر-اپرا و ...)<br style="box-sizing: border-box;">قابلیت دسترسی به محیط نرم افزار CRM از طریق شبکه داخلی و شبکه اینترنت<br style="box-sizing: border-box;">قابلیت اتصال CRM به نرم افزار و سخت افزارهای دیگر همچون سانترال، ایمیل سرویس ، وب سرویس ، فکس ، ضبط مکالمات تلفنی ، سامانه پیامکی )</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right; font-family: p30 !important;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 18pt;">بخش های تخصصی&nbsp;<a href="http://democrm.ir/" title="سی آر ام بهین تک گستر" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">سی آر ام بهین تک گستر</a></span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right; font-family: p30 !important;"><br style="box-sizing: border-box;">در بخش راهکارهای مدیریتی و ویژگی های سیستم ارتباط با مشتریان سیستم ارتباط با مشتریان بهین تک گستر در ادامه به توضیحات جامع هر بخش خواهیم پرداخت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right; font-family: p30 !important;">پورتال مشتریان بهین تک گستر<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت پیگیری و درخواست های سی آر ام بهین تک گستر<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت بسته ارتباط با مشتریان<br style="box-sizing: border-box;">امکان اضافه نمودن فیلدهای اطلاعات دلخواه در سی آر ام بهین تک گستر<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت مخاطبان ناشناس و تازه ورود<br style="box-sizing: border-box;">میدریت و ساخت انواع فرم ها ( سیستم فرم ساز بهین تک گستر)<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت تقویم های کاری و عملیاتی<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت قرارملاقات و جلسات<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت و ایجاد باشگاه مشتریان – سیستم مشتری مداری بهین تک گستر<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت درخواست های مشتری – سیستم تیکتینگ بهین تک گستر<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت فرصت های تجاری در سیستم مدیریت فرصت های بهین تک گستر<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت گردش کار سیستم ارتباط با مشتریان بهین نک گستر<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت پنل های ارسال پیام کوتاه هوشمند بهین تک گستر<br style="box-sizing: border-box;">امکان ایجاد نظرسنجی و پاسخگویی خودکار بهین تک گستر<br style="box-sizing: border-box;">امکان ارسال پیام کوتاه هوشمند به کلیه اپراتورهای کشور<br style="box-sizing: border-box;">امکان ارسال گروهی ایمیل گروهی<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت سیستم ارسال تبریک مناسبت های موضوعی<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت صندوق پست اکترونیکی ایمیل بهین تک گستر<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت ارسال فکس گروهی با فکس سرویس هوشمند<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت نحوه ارسال فکس در شرایط خاص<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت پرینت در نرم افزار CRM<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت ارتباط با شبکه های اجتماعی<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت اطلاعات فرم تماس با ما وب سایت<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت کمپینگ های تبلیغاتی<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت بودجه بندی تبلیغاتی<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت سیستم فروش CRM<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت صدور فاکتور موضوعی در CRM<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت سیستم تحلیل پروپوزال RFP<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت خرید و فروش محصول و خدمات در CRM<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت اختصاصی فاکتور های خرید در بهین تک گستر<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت هزینه ها و پرداختی ها در بهین تک گستر<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت و دسته و کلاس بندی مشتریان جدید و ثابت<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت کاری قراردادهای موجود در CRM<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت سیستم انبارداری در سیستم ارتباط با مشتریان<br style="box-sizing: border-box;">مدیریت لیست قیمت های کلان و خرده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: center; font-family: p30 !important;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255);">جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره لیست قیمت ها&nbsp; و&nbsp;<a href="http://democrm.ir/request-form-for-crm" title="جلسات حضوری" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">جلسات حضوری</a>&nbsp;با ما در تماس باشید</span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; text-align: right; font-family: p30 !important;">لینک های ضروری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;"><a href="http://democrm.ir/services/72-price-package-of-crm" title="لیست قیمت crm ویتایگرلیست قیمت crm ویتایگر" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">لیست قیمت crm ویتایگرلیست قیمت crm ویتایگر</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;"><a href="http://democrm.ir/services/72-price-package-of-crm" title="لیست قیمت سیستم ارتباط با مشتریان ویتایگر" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">لیست قیمت سیستم ارتباط با مشتریان ویتایگر</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;"><a href="http://democrm.ir/services/72-price-package-of-crm" title="لیست قیمت سیستم ارتباط با مشتریان ویتایگر" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">لیست قیمت سیستم ارتباط با مشتریان ویتایگر</a></p><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 33px; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; color: rgb(78, 77, 77); text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: p30 !important; font-size: 10pt;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><a href="http://democrm.ir/services/72-price-package-of-crm" title="قیمت سی آر ام" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;"></a></span></strong></em></span></h1><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/CRM" title="سی آر ام چیست ؟" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">سی آر ام چیست ؟</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;"><a href="http://crm.democrm.ir/" title="دمو آنلاین سی آر ام" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">دمو آنلاین سی آر ام</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;"><a href="http://democrm.ir/services/features-vtiger-customer-relationship-system" title="ویژگی های سی آر ام" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">ویژگی های سی آر ام</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;"><a href="http://democrm.ir/request-form-for-crm" title="لیست قیمت سی آر ام" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">لیست قیمت سی آر ام</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;"><a href="http://democrm.ir/images/Catalog---democrmir---behintech.pdf" title="دانلود کاتالوگ سیستم ارتباط با مشتریان" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">دانلود کاتالوگ سیستم ارتباط با مشتریان</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;"><a href="http://democrm.ir/" title="بهین تک گستر" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">بهین تک گستر</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;"><a href="http://democrm.ir/request-form-for-crm" title="درخواست جلسه" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">درخواست جلسه</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 26px; color: rgb(125, 125, 125); font-size: 15px; font-family: p30 !important;"><a href="http://democrm.ir/request-form-for-crm" title="درخواست قیمت" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(26, 59, 102); text-decoration-line: none; transition: color 0.15s linear 0s; outline: none !important;">درخواست قیمت</a></p> text/html 2018-01-17T07:01:32+01:00 www.behintechcrm.com سئو seo سیستم ارتباط با مشتریان crm سی آر ام بهین تک چیست ؟ http://www.behintechcrm.com/post/2 <h3 style="text-align: right;">نرم افزار ارتباط با مشتریان چه مزیت هایی دارید ؟</h3><p align="center"><b><font color="#FF0000" size="4">شماره تماس کارشناس و مشاور پیاده سازی سی آر ام بهین تک گستر<br> 989355459045<br> www.democrm.ir</font></b></p><p align="center"><b><font color="#FF0000" size="4"><a href="https://t.me/btg_support" target="" title="پشتیبانی آنلاین سی آر ام crm">پشتیبانی تلگرام</a></font></b></p> <p style="text-align: right;"><img src="http://democrm.ir/images/crm-concept-table-charts-ss-1920-800x534.jpg" alt="سیستم و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM چیست ؟" height="452" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0" width="678"><br>نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان باعث میشود که سازمان خود را مدیریت نمایید : این بدین معنی است که شما میتوانید نظم سازمانی خود را بهبود بخشید . شاید این اولین مسئله شرکت و سازمان شما باشد که اعضای شرکت ، کارمندان ، مدیران و کلیه کارکنان سازمان شما به وظایف خود با توجه به اهداف شرکت در زمان های مشخص عمل مینمایند یا خیر ؟<br>آیا خدماتی که برای کارکنان شما تعریف شده است با اعمالی که افراد در ارتباط با مشتریان دارند همخوانی دارند و یا در یک جمله ایا سازمان و شرکت شما " مشتری مداری اصولی " را رعایت مینمایند یا خیر؟<br>این سولات از سوالات کلیشه ای در هر سازمان و شرکتی میتواند باشد . دمو سی آر ام با تحقیقات و بررسی های خود بر روی سازمان های موجود در کشور این نیاز سنجی مدیران را برطرف نمود و توانست یکی از قوی ترین شرکت های ایران را در این حوزه مدیریت و ساماندهی نماید . <br>شرکت ایران خودرو با عظمت کارکنانی که دارد را میتوان برگ درخشانی در نمونه کارهای democrm دید که تیم ما با برنامه ریزی دقیق خود برای این شرکت همچون شرکت مرسدس بنز المان 52000 کاربر این شرکت و همچین فرصت های بازاریابی برای این شرکت بهترین سیستم ارتباط با مشتریان را پیاده سازی نمود و نمونه کار CRM خود را به حد اعلا رساند.</p> <h3 style="text-align: right;"><br>وظایف تعریف شده برای CRM&nbsp; در چیست ؟</h3> <p style="text-align: right;">این نکته قابل اهمیت است که نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتریان بهین تک گستر چه نیازی از کارفرمایان را برطرف مینماید و وظییف اصلی این نرم افزار در چیست .<br>قبل از هر چیز باید توضیح دهیم که این نرم افزار با توجه به قدمتی که در ایران دارد به چه شکلی به هموطنان ایرانی عرضه میگردد :</p> <h3 style="text-align: right;"><br>انواع CRM ؟</h3> <p style="text-align: right;">نرم افزاری مدیریت ارتباط با مشتریان CRM در دو نوع فیزیکی و تحت وب برای مشتریان تعریف میگردد اقلب شرکت های توسعه دهنده CRM در ایران با پلت فرم های مایکروسافت داینامیک microsoft dynamics اقدام به خدمت رسانی به مشتریان مینمایند این نوع از CRM هزینه بسیاری بالایی بر روی دست کارفرمایان و مدیران سازمان ها میگذارد زیرا علاوه بر پیاده سازی این نرم افزار نیاز به ذخیره سازی فیزیکی این اطلاعات میباشند . هرچند که تیم دمو سی آر ام قادر به پیاده سازی این نوع از سی آر ام ها در کشور است و نمونه کارهای متعددی در این حوزه دارد ولی یکی از بهترین و به صرفه ترین نوع سی آر ام های موجود در کشور سی آر ام های وب بیس هست که شما با هزینه ای به شدت پایین تر از سی آر ام های فیزیکی قادر خواهید بود به امکانات سی ار ام دست پیدا نمایید. شما میتوانید&nbsp; جزئیات و توضیحات این نوع محصول بهین تک گسترسی ار ام را در قسمت قیمت CRM مشاهده نماید.<br>حال که به توضیح انواع CRM های موجود در ایران پرداختیم میتوانی این موضوع را شرح دهیم که وظایف سی ار ام در سازمان های چیست و چه مزیت هایی برای کارفرمایان و مدیران شرکت ها دارند ؟<br>یک پایگاه داده ای متمرکز برای اطلاعات سرنخ ها و مشتریان و تعاملات آنها با شرکت ها برای شما فراهم مینماید.<br>خودکارسازی برخی از فرایندهای بازاریابی و فروش بدون هزینه های اضافی برای میریت آن<br>منظم کردن، دقیق کردن و سریع کردن فرایندهای پیگیری های داخل سازمانی به طوری که در صورتی که کارکنان و کارمندان شما فعالیت خود را انجام ندهند به مدیران رتبه بالاتر آنها گزارش ارسال مینماید<br>تحلیل و بررسی اثربخشی تبلیغات که شما را از هزینه و سرمایه گزاری های بی مورد بی بهره می نماید و شما میتوانید با بررسی عملکرد بازاریابی خود طبق گزارش به بهبود تبلیغات هدفمند خود بپردازید.<br>بهبود همکاری تیمی در فروش که باعث نظم کاری بهتری بین پرسنل شرکت شما میگردد<br>بهبود مهارت های فروش کارمندان فروش ، با این مدیریت پرسنل شما میتوانید روند و فعالیت های پرسنل فروش خود را نیز تحت کنترل خود قرار دهید.<br>این نکته که شما بدانید افرادی که به سازمان شما مراجعه میکنند به دنبال چه هستند و چه نوع خدماتی نیاز دارند و یا اینکه اگر به شرکت شما مراجعه کردند از چه طریقی با شما آشنا شده اند میتواند سرنخ خوبی برای مدیریت آنها باشد . این سرنخ های فروش میتواند در آینده به مشتری های ثابت شما تبدیل شوند فقط کافیست که بتوانید با مدیریت امکاناتی که در اختیار شماست بهترین بازخودر را در بین رقبای خود داشته باشید.<br>فرض کنید که شما با رقبای خود سهم برابری از بازار را دارید ولی رقیب شما سرنخ های فروش خود را از&nbsp; دست میدهد و یا اینکه بازاریابی و مشتری مداری ضعیفی بر روی مشتریان فعلی خود دارد ، شما میتوانید با مدیریت همین چند مورد یعنی مدیریت پرسنل ، مدیریت بازاریابی و فروش و مدیریت پروژه های فعلی و پشتیبانی و پیگیری دقیق از سوی سازمان شما به بالاترین سطح کیفیت برسید.<br>CRM&nbsp;&nbsp; یک استراتژی برنامه ریزی شده است که با آموزش دادن و هدایت کردن کارمندان به شما نحوه چگونگی درک و فهم نیاز های بیشتر مشتریان را آموزش داده&nbsp; تا روابط افراد یک سازمان و مشتریان آن را استحکام بیشتری ببخشد</p><p style="text-align: right;"><a href="https://www.google.com/search?q=سیستم+ارتباط+با+مشتریان+crm+سی+آر+ام+بهین+تک+چیست+؟" target="" title="سیستم ارتباط با مشتریان crm سی آر ام بهین تک چیست ؟">سیستم ارتباط با مشتریان crm سی آر ام بهین تک چیست ؟</a></p><p style="text-align: right;"><a href="/post/2" target="" title="سیستم ارتباط با مشتریان crm سی آر ام بهین تک چیست ؟">سیستم ارتباط با مشتریان crm سی آر ام بهین تک چیست ؟</a></p><p style="text-align: right;"><a href="http://democrm.ir/services/75-crm-customer-relationship-management" target="" title="سیستم ارتباط با مشتریان crm سی آر ام چیست ؟">سیستم ارتباط با مشتریان crm سی آر ام&nbsp; چیست ؟</a></p> text/html 2017-08-22T15:13:58+01:00 www.behintechcrm.com سئو seo قیمت نصب و پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک crm http://www.behintechcrm.com/post/1 <h2>قیمت نصب و پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک crm</h2><p align="center"><b><font color="#FF0000" size="4">شماره تماس کارشناس و مشاور پیاده سازی سی آر ام بهین تک گستر<br> 989355459045<br> www.democrm.ir</font></b></p><p align="center"><b><font color="#FF0000" size="4"><a href="https://t.me/btg_support" target="" title="پشتیبانی آنلاین سی آر ام crm">پشتیبانی تلگرام</a></font></b></p><p align="center"><a href="http://democrm.ir/services/75-crm-customer-relationship-management" target="" title="سیستم و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM چیست ؟">سیستم و نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM چیست ؟</a></p><div align="center"><h3style="text-align: start;="" box-sizing:="" border-box;="" line-height:="" 1.1;="" margin-top:="" 20px;="" margin-bottom:="" 10px;="" word-wrap:="" break-word;="" direction:="" rtl;"=""><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/on2_crm-concept-table-charts-ss-1920-800x534.jpg" alt="قیمت نصب و پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک crm" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></div></h3style="text-align:></div><h3style="text-align: start;="" box-sizing:="" border-box;="" line-height:="" 1.1;="" margin-top:="" 20px;="" margin-bottom:="" 10px;="" word-wrap:="" break-word;="" direction:="" rtl;"=""><h2 style="text-align: start; box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal;"><a href="/post/1" target="" title="قیمت نصب و پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک crm">قیمت نصب و پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک crm</a></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal;"><a href="http://democrm.ir" target="" title="سیستم ارتباط با مشتریان بهین تک گستر">سیستم ارتباط با مشتریان بهین تک گستر</a></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal;">www.democrm.ir</div></h2><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">امکانات منحصربفرد </span><span style="font-size: 11px;"><i><u>نرم افزار CRM مایکروسافت</u></i></span><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;"> می توان به موارد زیر اشاره کرد:</span></h2><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp; پشتیبانی کامل از تقویم شمسی و زبان فارسی</span></h2><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp; قابلیت توسعه و اختصاصی سازی نامحدود با توجه به نیاز هر شرکت</span></h2><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp; امکان اتصال به سیستمها و نرم افزارهای دیگر و همچنین وب سایت</span></h2><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp; ایجاد داشبوردهای مدیریتی متعدد</span></h2><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp; امکان تولید گزارشات تحلیلی متعدد بصورت ویزاردی</span></h2><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp; امکان ایجاد گردش کار و روالهای اداری بدون نیاز به دانش کدنویسی</span></h2><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp; سادگی در ایجاد و ویرایش فرمها و فیلدهای اطلاعاتی</span></h2><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp; مبتنی بر وب</span></h2><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp; امنیت اطلاعات بسیار بالا</span></h2><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">محبوبیت&nbsp;</span><a href="https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/what-is-crm" target="" title="Microsoft dynamics CRM" style="font-size: 11px;">Microsoft dynamics CRM</a></h2><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"></h2><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">بیش از 50000 مشتری از سراسر جهان استفاده بیش از 3500000 کاربر در سراسر دنیا پشتیبانی از مشتریان در 80 کشور جهان قابلیت استفاده از 40 زبان</span></h2><h2 style="text-align: start; box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><br></span></h2><h2 style="text-align: start; box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">همه چی درباره فارسی ساز </span><span style="font-size: 11px;">مایکروسافت داینامیک سی آر ام</span></h2><h2 style="text-align: start; box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">با توجه به محبوبیت نرم افزار مایکروسافت داینامیک سی آر ام &nbsp;برای کاربران ایرانی قصد داریم در این مقاله درباره &nbsp;فارسی ساز مایکروسافت داینامیک سی آر ام به همراه تقویم شمسی کاربران را راهنمایی کنیم ، &nbsp;پکیج فارسی سازی و تاریخ شمسی در نرم افزار Microsoft Dynamics CRM &nbsp; ساخته شده است و بدلیل ساختار حرفه ای این محصول با کم ترین میزان تغییر در نسخه اصلی بررسی و محصول فارسی ساز بروز رسانی می گردد تا شما مشتریان محترم امکان استفاده از آخرین ویژگی های محصول دارا باشید . همچنین امکان تغییر ترجمه های فارسی توسط ابزار ارائه شده وجود دارد تا هر مجموعه بسته به نیاز خود نسبت به تغییر ترجمه ها و همچنین عنوان های انگلیسی آن تغییرات را اعمال نمایند.&nbsp;</span></h2><div>پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک crm با شرکت بهین تک گستر آر ام تجربه نمایید.</div><h2 style="text-align: start; box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">ویژگی های فارسی ساز مایکروسافت داینامیک crm :</span></h2><h2 style="text-align: start; box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp; محیط کاملا فارسی با پشتیبانی از تقویم شمسی به همراه پشتیبانی و گستردگی استفاده از تقویم شمسی در موارد مختلف از جمله : &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;پشتیبانی از تاریخ شمسی در گرفتن خروجی اکسل بدون نیاز به نصب ابزارهای جانبی در آفیس &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;پشتیبانی از تاریخ شمسی در گزارشات، نمودار ها (Charts) و داشبوردها &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;پشتیبانی از تاریخ شمسی در &nbsp;کلیه بخش های مورد نیاز مانند فرم ها و نماهای مختلف &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;امکان استفاده از تقویم شمسی در تمامی قسمت های مختلف نرم افزار از قبیل : ثبت، ارسال و دریافت ایمیل، پیامک، تماس های تلفنی (Phone Call) &nbsp; &nbsp;پشتیبانی از تمامی مرورگر های موجود در سیستم عامل های مختلف &nbsp; &nbsp;پشتیبانی از آخرین بروزرسانی های Microsoft Dynamics CRM &nbsp; &nbsp;قابلیت نصب زبان های دیگر به همراه زبان فارسی &nbsp; &nbsp;تحت سرور بودن فارسی ساز &nbsp; پشتیبانی از هر دو تاریخ شمسی و میلادی مستقل از زبان نرم افزار</span></h2><h2 style="text-align: start; box-sizing: border-box; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; word-wrap: break-word; direction: rtl;"><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">سیستم فارسی ساز و تقویم شمسی مایکروسافت داینامیک سی آر ام منطبق بر آخرین استانداردهای که شرکت مایکروسافت جهت تأمین نیازهای کاربران فارسی زبان طراحی و تولید شده است. فارسی ساز و شمسی ساز نرم افزار مایکروسافت داینامیک سی آر ام نیز مانند زبان های دیگر ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت تولید شده است و کاملا منطبق با بروز رسانی های مایکروسافت عمل می کند . امکان انتخاب مجزای تقویم و زبان در این سیستم، موجب سهولت کاربری آن با توجه به نیاز کاربران می‌شود. همچنین این سیستم امکان استفاده از تقویم شمسی در کلیه بخش‌های مورد نیاز نرم افزار مایکروسافت داینامیک را فراهم می کند .</span></h2><div><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;">جهت اطلاع از لیست قیمت پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک microsoft dynamic crm به سایت <a href="http://democrm.ir" target="" title="سیستم ارتباط با مشتریان | دمو سی ار ام">دمو سی آر ام </a>مراجعه نمایید.</span></div><div><span style="font-size: 11px; font-weight: normal;"><br></span></div><div><a href="https://www.google.com/search?q=قیمت+پیاده+سازی+نرم+افزار+مایکروسافت+داینامیک+crm" target="_blank" title="قیمت پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک crm">قیمت پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک</a></div><div>سیستم ارتباط با مشتریان microsoft dynamic crm</div><div><br></div><div>نرم افزار مایکروسافت داینامیک سی آر ام</div><div><br></div><div><div>سیستم ارتباط با مشتریان microsoft dynamic crm</div><div>نرم افزار مایکروسافت داینامیک سی آر ام</div></div><div>قیمت پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک</div><div>نصب و پیاده سازی نرم افزار مایکروسافت داینامیک</div><div>قیمت نرم افزار سیستم ارتباط با مشتریان microsoft dynamic crm</div><div>قیمت نرم افزار سیستم ارتباط با مشتری مایکروسافت داینامیک سی ار ام</div><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; word-wrap: break-word; direction: rtl; text-align: right;"></h2></h3style="text-align:>